Smide

Smide

  • Stålstommar och stålkonstruktioner
  • Smidesräcken
  • Ståltrappor
  • Montering av dörrar och partier
  • Servicearbeten och inbrottsskador

Vi är certifierade enligt EN1090 och är behöriga att utföra uppdrag innefattandes bärande stålkonstruktioner.

Bärverksdelar och byggsatser av stål

  • Dimensionering och tillverkning
  • Stål i materialgrupp 1.2 och 2.1
  • i EXC1 till EXC3
  • CE-märkningsmetoder 1, 2, 3a & 3b

Vi har kunskap inom 3D-modellering i Tekla structures och kan således vara behjälpliga med framtagande av tillverkningsritningar och skisser efter dina önskemål.