Plåtslageri i Södertälje

Plåtslageri i Södertälje – allt du kan behöva

  • Bandtäckning och skivtäckning
  • Profilerade plåttak
  • Plåtkrön
  • Fönsterbleck och fasadlister
  • Takavvattning
  • Taksäkerhet enligt BBR

Plåttillverkning

  • Tillverkning och bockning av plåtlister enligt dina önskemål
  • Verkstadsstationerad personal till ditt förfogande

Vad gör ett plåtslageri?

Plåtslagaren använder verktyg och maskiner för att tillverka, bearbeta och montera plåt som har en viss funktion på tak och fasader. Det kan gälla att täcka ytor, att avleda vatten via stuprör eller produkter för säkerhet på tak och så vidare.

Vill du veta mer om våra tjänster inom plåtslageri?

Ta kontakt med platverkstad@liab.nu

Eller besök oss och vårt plåtslageri på Klastorpslingan 6 i Södertälje. Där abetar vi även med smide