Stålhallar & Montage

Hallbyggnationer och stålhallar

  • Tids- och kostnadseffektivt
  • Uppförande av stålhallar för din verksamhet
  • Komplett tätt hus med portar, fönster, dörrar och tätskikt
  • Montering av stål- och limträstommar
  • Sandwichpaneler och HDF-bjälklag

Fasadlösningar

  • Montering av olika fasadlösningar efter dina önskemål
  • Diverse skivmaterial
  • Plåtkassetter och uppregling

Se ”projekt” för exempel