Om oss

Om Liab Plåtbyggarna

Liab Plåtbyggarna AB har sedan 1999 bedrivit ett miljö- och kvalitetsarbete. Kundkraven har sedan dess ökat, speciellt ifrån den offentliga sektorn, och därför vill Liab Plåtbyggarna nu införa ett certifierat verksamhetsledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Företaget har valt att arbeta enligt FR2000 Verksamhetsledning som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden av systemet speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Att upprätta en miljöutredning är en hjälp för att systematiskt fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. Det ska leda till att miljöarbetet ständigt förbättras efter tidsbestämda och mätbara mål.

Syftet med miljöutredningen är att kartlägga den miljöpåverkan som Liab Plåtbyggarna ger upphov till.

Verksamheten

Liab Plåtbyggarna arbetar sedan 1999 med byggnadsplåtslageri, byggnadssmide, uppförande av hallbyggnader, service, smides- och plåtslageridetaljer. Kunderna finns över hela Storstockholm. Tidigare fanns kunderna främst i Södertälje men den svaga konjunkturen har gjort att de största kunderna i Södertälje har dragit ner på sina byggprojekt. Uppdragen kan finnas inom nyproduktion, rot, ombyggnationer och service.  Exempel på kunder är Skanska, Peab, Järntorget, Telge-koncernen och NCC.

Lokalisering

Liab Plåtbyggarna finns i industrifastigheten Lyftkranen 3 på Klastorpsslingan 6, i industriområdet Moraberg i Södertälje. Tomten är 8588kvm stor. Byggnaden är uppförd 1979-1980 och tillbyggd under 2002. Liab köpte fastigheten av en smidesfirma år 2000.

Varor och tjänster från leverantörer

Liab Plåtbyggarna strävar efter att i första hand använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter.

Vid beställningar avtalas om leveranssäkerhet, leveransdatum samt pris. Produkterna levereras med produktblad/miljövarudeklaration som oftast skickas till VD per e-mail. Dessa sparas på datorn och skickas tillsammans med slutfaktura till kund.

Till de stora leverantörerna hör:

  • Lindab, Bevego och Ruukki för Plåtslageri.
  • Bröderna Edstrand och Stena Stål för Smide. 

Lindab och Stena Stål har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO14001:2004. Bröderna Edstrand och Ruukki är certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO14001:2004. Leveranser sker cirka tre gånger per vecka. Plåt hämtar personalen på Lindab som ligger 1,4 km bort. Leveranser från Bevego sker med truck då avståndet endast är 300 meter. 

Underentreprenörer

Liab Plåtbyggarna har ett stort kontaktnät med underentreprenörer som kan hjälpa till vid hög arbetsbelastning. Liab Plåtbyggarna ser till att dessa utbildas och följer de rutiner som Liab Plåtbyggarna har, exempelvis beträffande miljö och kvalitetssäkring.

Vi som arbetar på Liab är:

Lars-Inge Österman

Delägare - styrelse

Tomas Ericsson

Delägare - styrelseordförande

Linus Ericsson

VD/Arbetschef

Anders Ericsson

Kalkyl/Transport

Henrik Hillmers

Projektledare - Plåt/Hallbyggnad

Patrik Sell

Projektledare - Smide

Niclas Hedvall

Projektledare - Plåtslageri

Jimmy Appel

Arbetsledare - Plåtservice