XPO Arlanda stad

Fasadarbeten i form av dekorativa plåtkassetter vid gamla Eurostop, Arlanda stad.

Det ska bli ett nytt hotell och mässhallar.