Padelhall Almnäs

På uppdrag av Display fastigheter att uppföra en ny padelhall i Almnäs strax utanför Södertälje.

Lokalen ska rymma totalt 9 banor med entresol för gym och ombyte.

Här monterar vi stålstomme, sandwichpaneler, fönster, portar och dörrar, tätskikt, även invändigt entresol. Komplett tätt hus.