Kumla Hage

Utbyggnad av befintlig fastighet vid Kumla Hage i Hallunda.

Dom nya lokalerna ska inhysa kontor och bilhandlare.

Montering av ny stålstomme, med hdf-bjälklag och sandwichpanel på fasad.

Sandwichpanelernas yttre har sedan beklätts med träpanel och plåttäckning för att efterlikna befintlig fastighet.

I samarbete med Industrihytten AB.