Hedin Bil Södertälje

  • Stålstomme
  • fönster/glaspartier
  • portar
  • tätskikt
  • beklädnad av befintliga fasad och takdelar