Gnesta sporthall

Projektering och uppbyggnad av nya sporthallen.

Här har vi monterat limträstomme med läktare, sandwichpaneler, fönster och tätskikt.

Inkluderar även skärmtak och stålkonstruktioner för basketkorgar och redskap i hallen.