Fittja Centrum

Komplext fasadarbete på en extremt begränsad yta.

Montering av sandwichpaneler och fönster i samband med påbyggnad av befintligt centrumhus i Fittja centrum.

De nya lokalerna blir äldreboende.

Sandwichpanelernas yttre har sedan smyckats med fasadskiva från Steni i olika färger.