Ahlsell Södertälje

På uppdrag av Weda fastigheter fick vi uppföra en ny butikslokal åt Ahlsell i Södertälje.

Den nya butiken får en total yta om ca 5000 kvm.