Slättgårdsskolan

Uppförande av nya lokaler till skolan.

  • Stålstomme och betongväggar
  • Detaljsmiden med räcken, trappor
  • Bandtäckning på yttertak samt fasadplåt